Loading...

Điều khoản sử dụng

1. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

KingHR không lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng. Chỉ sử dụng thông tin cơ bản: Email, số điện thoại dùng trong trường hợp cần xác minh đăng nhập và nâng cấp tài khoản

 

2. BẢO MẬT DỮ LIỆU

- Tên miền kinghr.io sử dụng chứng thực bảo mật SSL bởi COMODO CA limited

- Tất cả dữ liệu dự án và công việc được mã hóa và lưu trữ theo chế độ bảo mật của KingHR.

- Các tài khoản Có phí và Miễn phí chế độ bảo mật như nhau. Trừ trường hợp khách hàng có đăng ký SSL và gói Server riêng

KingHR cam kết không cung cấp nội dung cho bất kì bên thứ 3 nào nếu không được sự đồng ý từ người dùng

- Để đảm bảo tài khoản KingHR chỉ đăng nhập bằng tài khoản khách hàng đăng ký với KingHR, không sử dụng và cung cấp bất kì API đăng nhập nào  (facebook,google...)

 

3. ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

- Khai báo đúng thông tin Số điện thoại và Email sử dụng . (nếu thông tin này sai có thể bị mất tài khoản đăng nhập khi cần khôi phục mật khẩu hoặc nhận link đăng nhập từ KingHR)

- Tự bảo mật nội dung các email được nhận từ KingHR.

- Hầu hết các email bạn nhận được từ KingHR là tự động từ máy chủ hệ thống. nội dung có thể chưa các đường link tự động đăng nhập và thông tin về các dự án

- Xem xét việc chuyển tiếp hoặc công khai nội dung email nếu không an toàn

- Không sử dụng KingHR vào việc mời gọi các thành viên mạng và tạo các dự án có liên quan đến Chính trị hoặc các hoạt động phạm pháp

 

4. NÂNG CẤP KINGHR

KingHR có thể tự động nâng cấp các chức năng & giao diện nếu thấy cần thiết mà không cần thông báo trước cho người dùng (Áp dụng với version Online)

 

5. HỆ THỐNG KINGHR

- Hệ thống KingHR đảm bảo hoạt động 24/24. Luôn sẵn sàng hệ thống dự phòng, trong trường hợp sự cố kỹ thuật thời gian khắc phục tối đa 30 phút

 

6. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI TÀI KHOẢN PREMIUM 

Đính kèm với hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm

- Hợp đồng bảo mật thông tin

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng KingHR

 

7. KÊNH HỖ TRỢ

KingHR chỉ hỗ trợ khách hàng về cách sử dụng phần mềm và tài khoản đăng nhập. Không hỗ trợ xem, chỉnh sửa nội dung dữ liệu riêng tư.

Kênh hướng dẫn Facebook, Youtube

Hotline vùng Việt Nam +84-962-213-247